Ako si vybrať realizačnú spoločnosť na výstavbu bazéna

Spoločnosť na výstavbu bazéna Spoločnosť na výstavbu bazéna Spoločnosť na výstavbu bazéna Bazén

 

Púšťame sa do „boja“, ale už ma naozaj nebaví pozerať na to, ako ideme ako ovce, nechávame sebou manipulovať, odborníci vymierajú a odbornú prácu robia ľudia, ktorí si niečo načítajú a pasujú sa za odborníkov, avšak bez následnej zodpovednosti za škody, ktoré svojou „prácou“ napáchajú. A už nehovoriac, že mnohí z nich to robia ako „bočák“ teda na čierno, bez papiera, materiál z Číny, Poľska za čo najnižšie náklady, bez garancií čohokoľvek….   Nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci!Všetci hľadáme kvalitu za dobré peniaze .

Ako si teda vybrať realizačnú spoločnosť na výstavbu bazéna?

Pri dobre zvolenej príprave, na základe dostatku správnych vstupných informácií, nimi nemusíme pri realizácií a následnom užívaní plytvať. Poďme si spolu prejsť základné otázky, ktoré Vám musí dodávateľ pred rozhodnutím o spolupráci na výstavbe bazéna zodpovedať:
 1. Určenie polohy umiestnenia bazéna v priestore Vášho pozemku – orientácia na slnečnú časť (výrazná úspora energie pri . vykurovaní).
 2. Rozpočet zákazníka (nevyhnutné vedieť hneď na začiatku, koľko chceme investovať)
 3. Rozmer bazéna – určuje využitie  bazéna  (plavecký, relaxačný príp. iba relaxačný)
 4. Typ bazéna – skimmer (lacnejší, domáci bazén) , preliv (finančne náročnejší určený hlavne pre verejné bazény)
 5. Použitý materiál k výstavbe telesa bazéna (betónový skelet s povrchovou úpravou ťažkej fólie; plastový bazén; keramický bazén; nerezový bazén; plechový bazén potiahnutý fóliou ap.)
 6. Umiestnenie technologickej miestnosti (súčasť stavby bazéna, pivničný priestor, ap.) a rozloženie technológie v nej (dimenzovanie priemeru potrubí pri väčších vzdialenostiach technológie od bazéna, z dôvodu hydraulických strát)
 7. Plánované využívanie bazéna v priebehu roka (sezónne, celoročné)  => typ bazéna => ohrev bazén  => prestrešenie
 8. Určenie primeraného typu filtrácie k veľkosti a typu bazénu (jedna z najdôležitejších častí bazéna!!)
 9. Chemická úprava vody  (chlórová, bezchlórová, slaná úprava)
 10. Vykurovanie bazéna (tepelné čerpadlo, elektrický ohrev, solárne vykurovanie, výmenníkový ohrev, ap.)
 11. Prívod a umiestnenie inžinierskych sietí v technologickej miestnosti (elektrický prívod, kanalizácia/odpad, prívod pitnej vody, prívod potrubí pre kúrenie, ap.)
 12. Atrakcie v bazéne a spôsob ovládania
 13. Osvetlenie bazéna (halogónové reflektory, LED osvetlenie)
 14. Elektroinštalácia, certifikovaná rozvodná skriňa s východzou revíznou správou po nainštalovaní v technologickej miestnosti !!!!)
 15. Pochôdzna časť bazéna, okolie bazéna (aký materiál – protišmyková podlaha ideál!!!)
 16. Záručný a pozáručný servis (riešenie vzniknutých problémov v záruke, resp. po nej, zazimovanie bazéna, odzimovanie, ap.)
Je toho veľa, na čo treba na začiatku myslieť, aby sme predišli v budúcnosti vážnym technickým problémom a s nimi spojenými zbytočnými nákladmi, finančnými i časovými.

Zosúladiť samotnú výstavbu s návrhom a riešením technológie a elektroinštalácie je potrebné už na začiatku diela, nie za chodu.

Vykopať jamu a osadiť bazén je pre mnohých jednoduchá záležitosť. V skutočnosti tomu tak naozaj je, pokiaľ to však robia ľudia, s odbornými znalosťami, vedomosťami a skúsenosťami.

Bazén so slanou vodou
BAZÉN SO SLANOU VODOU, KONCENTRÁCIA SOLI 15KG / 1000L VODY
[thrive_leads id=’8001′]
Aquaspark