Celoročná vírivá vaňa v exteriéri

Nemám medicínske vzdelanie, nie som odborník na výživu, nezaoberám sa výskumom, preto nebudem prepisovať informácie ľudí, ktorí v tomto odbore zozbierali a popísali množstvo faktov a skutočností. Problémom však zostáva, že ich veľká časť z nás veľmi podceňuje, príp. si myslí, že sa ich to netýka, žijú predsa „zdravo“.

Vo všeobecnosti si s plnou vážnosťou neuvedomujeme akým rôznym patogénom – vírusom a baktériám veľmi rýchlo sa šíriacim našou populáciou, a ktoré spôsobujú autoimunitné ochorenia resp. iné ťažkosti u ľudí všetkých vekových kategórií už po stáročia čelíme. Hovorím o toxických ťažkých kovoch, pesticídoch, herbicídoch, ale aj o mikroorganizmoch – baktériách a víroch (Escherichia coli (E. coli)črevné enterokoky, cyanobaktérie, Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureuskultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C,..).

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z.  o požiadavkách na kvalitu vody sa uvádzajú medzné hodnoty spomenutých patogénov. Žiaľ, ako to už vo svete chodí, pravidlá sú pre mnohých „výzvou“, ako ich obísť. Mnohé prevádzky nespĺňajú požadované kritériá, ale vedia ako si získať potrebné potvrdenia. Klamú seba, nás a výsledkom sú rôzne ochorenia, ktoré sa nemusia prejaviť hneď, vírusy a baktérie v tele dozrievajú a počkajú si na správny čas.

Hitom dnešnej doby sú domáce bazény, či vírivé vane rôznej kategórie, pretože ich cena sa začína naozaj na sume dostupnej každému. Málo ľudí sa však zaoberá otázkou zdravia a kvality vody, v ktorej sa kúpe jeho rodina, deti, kamaráti…. Nemám právo nikoho hodnotiť, každý z nás má možnosť výberu.

Problematike kvality a čistoty vody pre bazény, či vírivky sa venujeme už viac ako 10 rokov, považujeme si preto za potrebné, šíriť povedomie o dôležitosti správneho rozhodnutia pri výbere bazéna a úpravy vody.

Ako prevádzkovať vírivú vaňu celoročne, teda aj v mrazivých mesiacoch roka komfortne s plnou automatikou?

Asin Aqua Oxygen

Asin Aqua NET Redox

Článok vznikol z požiadavky zákazníka celoročne využívať vírivú vaňu s automatickou úpravou dezinfekcie a pH vody. Cieľom projektu bolo zabezpečiť 100% mikrobiologicky nezávadnú vodu pri čo najnižších nákladoch a nárokoch na čas. 

Je všeobecne známe, že teplota 36°C + je živnou pôdou pre tvorbu baktérií a vírusov. Pri inštalácii chemického dávkovača v exteriérových podmienkach vzniká prirodzene problém s teplotami pod 0°. Voda cirkulujúca potrubím k sondám pri vypnutej filtrácií dlhšiu dobu môže zamrznúť a následne poškodiť zariadenie.

Zákazníkovi sme navrhli riešenie, ktoré splnilo všetky jeho požiadavky a zároveň sme zabezpečili ochranu zariadenia pred mrazmi. Sledované teploty a filtračné časy si zákazník (rovnako aj my) môže nastavovať a sledovať na mobilnej aplikácií na diaľku.

Následne bolo toto riešenie implementované aj u ďalších našich spokojných zákazníkov.

Aquaspark