Čistota a zdravie, kvalitná FILTRÁCIA, základné pojmy

Čistota a zdravie, kvalitná Filtrácia, základné pojmy

 

1. Filtrácia

Neodmysliteľná časť technológie, úlohou ktorej je zbaviť bazénovú vodu všetkých nečistôt a využiť prechod vody potrubím na chemickú úpravu vody, meranie chemického stavu vody, ohrievanie ai.

2. Filtračné médium 

Čistota a zdravie

Najčastejšie používaným materiálom je kremičitý piesok s rôznou hrúbkou zrna (podľa typu a odporúčania výrobcu filtračnej nádoby). Odporúčané filtračné médium z dôvodu vyššieho prietoku vody, nižších nákladov na inštaláciu je aktívne filtračné médium (AFM).

3. Filtračná nádoba 

Kvalitná filtrácia

Pre výber správnej filtračnej nádoby je rozhodujúci parameter, týkajúci sa veľkosti zrna záchytu nečistôt. 

Štandardné nádoby sa pohybujú v rozmedzí hodnôt 40 až 80µm (mikrometer).

Na trhu sú samozrejme dostupné aj nádoby s vyššou účinnosťou záchytu nečistôt ako je napr.: CLEAR PRO technológia filtračnej nádoby od spoločnosti Pentair, ktorá už bez filtračného média zachytáva nečistoty o veľkosti 10µm (Pozn. autora: používam doma v bazéne).


Súčasťou filtračnej nádoby je aj tzv. šesťcestný ventil, pomocou ktorého usmerňujeme tok vody.

 

automaticky ventil

Čistota a zdraviePolohy šesťcestného ventilu:

  1. Filtrácia – bežné odfiltrovanie nečistôt z vody.
  2. Odpad – vypúšťanie bazénovej vody do odpadu.
  3. Cloused – uzavreté všetky smery toku vody (v tejto polohe nesmie byť filtračný motor v chode).
  4. Prepieranie – zbavujeme sa nečistôt z filtračnej nádoby do odpadu.
  5. Cirkulácia – voda preteká potrubím mimo filtračnej nádoby z bazéna do bazéna (používame pri opravách filtračnej nádoby, kde je treba ohrev a chemickú úpravu vody). Nerieši odstraňovanie nečistôt z bazéna.
  6. Usádzanie – po prepieraní, ktorým prichádza k rozvíreniu materiálov vo filtračnej nádobe (zvyšky nedopraných nečistôt, zrnká filtračného média), potrebujeme pred spustením štandardnej filtrácie usadiť filtračné médium v nádobe, aby sa nám spolu s vodou nevrátilo do bazéna.

4. Filtračný motor

čerpadlo IntelliFlo VSF

Správnej voľbe filtračného motora by sme mali venovať náležitú pozornosť. Potrebujeme zosúladiť výkon motora tak, aby zabezpečil  správnu filtračnú rýchlosť a zároveň musí jeho výkon postačovať pre dôkladné prepranie filtračného média. Odporúčam zamerať sa na kvalitný motor s riadenými otáčkami.

5. Filtračná rýchlosť 

Vyhláška MZ SR 308/2012 rozdeľuje bazény na priestory s rôznou intenzitou filtrovania vody (koľkokrát sa má prefiltrovať objem bazéna za určitý čas) a dodržať zároveň filtračnú rýchlosť. Pri tomto údaji je potrebné presné dimenzovanie filtračnej nádoby, filtračného motora a priemeru potrubí. Všeobecne sa uvádza – čím menšia je filtračná rýchlosť, tým je záchyt nečistôt vo filtračnej nádobe kvalitnejší (zjednodušene povedané – čím pomalšie preteká voda filtračným médiom, tým vzniká menšia pravdepodobnosť, že sa nečistoty pretlačia cez filtračné médium späť do bazéna).  

Čistota a zdravie

Z uvedeného teda vyplýva, že ak chceme dodržať Vyhlášku MZ SR 308/2012, ktorá hovorí o intenzite prefiltrovania vody za čas, je nutné dimenzovať veľkosť nádoby (nádob) k objemu bazéna (čím väčší bazén, tým väčšia filtračná nádoba resp. viac použitých filtračných nádob).
Pri väčších prevádzkach sa používajú filtračné nádoby, do ktorých sa vrství filtračné médium, teda v nádobe máme filtračné médium rôznej hrúbky zrna príp. sa používa aj vrstva aktívneho uhlia s vysokou adsorpčnou schopnosťou širokého spektra toxických látok.

 Určite nesmieme zabúdať na pravidelné preplachy (prepieranie) filtračného média, pri ktorom sa zbavujeme všetkých zachytených nečistôt vo filtračnej nádobe.

Dôsledky „zabudnutia“ môžu mať fatálny dopad, v krajnom prípade môže prísť až upchatiu filtračnej nádoby, k zvýšenej spotrebe chemikálií (zvýšené N prevádzky), vyššej námahe filtračného motora jeho brzdením (zvýšená spotreba el. energie), a to celé môže zapríčiniť poškodenie technológie.

Filtračné médium, nepreprané niekoľko mesiacov, môže stvrdnúť na kameň. Zvrátenie tohto stavu je fyzicky veľmi náročné. Médium je nutné rozbiť (zbíjacie kladivo) a následne komplet vymeniť za nové. Pri tomto zásahu často sekundárne prichádza k poškodeniu filtračnej nádoby.

Každý bazén je individuálne riešenie podľa možností, potrieb a požiadaviek zákazníka. Akékoľvek otázky k tejto téme je možné rozdiskutovať.

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

[thrive_leads id=’8001′]
Aquaspark