úprava pH vody

Zobrazuje sa všetkych 6 výsledkov

pH – táto veličina vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť tekutiny, pohybuje sa v rozsahu hodnôt 0-14. Neutrálna voda má pH približne 7, silne kyslý roztok má pH 0 a zásaditý 14. pH pokožky ľudského tela sa pohybuje v rozmedzí 4,5 až 5,5.

Od správneho pH je závislá účinnosť použitej dezinfekcie. Príklad: pri pH 9,0 a použití chlórovej dezinfekcie, je chlór vo vode takmer neúčinný. Klesaním pH pod 7,0 sa účinnosť chlórovej dezinfekcie zvyšuje.

Nevýhodou vody s pH menej ako 6,5 je nielen fakt, že sa kúpeme v kyslom prostredí, čo od hodnoty nižšej ako 4,5 nepriaznivo vplýva na naše zdravie, ale zároveň táto voda spôsobuje koróziu kovových materiálov v bazéne.

Prekročenie doporučenej hodnoty pH vody (viac ako 7,6) zasa spôsobuje silné vyzrážanie vodného kameňa na materiáloch. Pri použití chlórovej dezinfekcie sa začína od hodnoty 8,0 výrazne tvoriť viazaný chlór (karcinogénna látka!!!), pretože účinnosť kyseliny chlórnej (dezinfekcie) vo vode je už iba 23%.

Pre udržanie resp. dosiahnutie správnych hodnôt pH vody používame kvapaliny pH mínus (kyselina H2SO4) resp. pH plus (hydroxid sodný NaOH).

13,00  (10,80  bez DPH)
34,30  (28,60  bez DPH)
12,50  (10,40  bez DPH)
14,00  (11,70  bez DPH)
Zľava!
75,60  (63,00  bez DPH)
Aquaspark