Filtračné komponenty

Filtračná nádoba – pre výber správnej filtračnej nádoby je rozhodujúci parameter, týkajúci sa veľkosti zrna záchytu nečistôt.  Štandardné nádoby sa pohybujú v rozmedzí hodnôt 40 až 80µm (mikrometer).

Na trhu sú samozrejme dostupné aj nádoby s vyššou účinnosťou záchytu nečistôt ako napr.: CLEAR PRO technológia filtračnej nádoby. Už bez filtračného média zachytáva nečistoty o veľkosti 10µm.

Ak chceme dodržať Vyhlášku MZ SR 308/2012, ktorá hovorí o intenzite prefiltrovania vody za čas, musíme dimenzovať veľkosť nádoby (nádob) k objemu bazéna (čím väčší bazén, tým väčšia filtračná nádoba resp. viac použitých filtračných nádob).

Pri väčších prevádzkach používame filtračné nádoby, do ktorých sa vrství filtračné médium. Teda v nádobe máme filtračné médium rôznej hrúbky zrna.

Určite nesmieme zabúdať na pravidelné preplachy (prepieranie) filtračného média, pri ktorom sa zbavujeme všetkých zachytených nečistôt vo filtračnej nádobe.

Dôsledky „zabudnutia“ môžu mať fatálny dopad, v krajnom prípade môže prísť až upchatiu filtračnej nádoby, k zvýšenej spotrebe chemikálií (zvýšené N prevádzky), vyššej námahe filtračného motora jeho brzdením (zvýšená spotreba el. energie), a to celé môže zapríčiniť poškodenie technológie. Filtračné médium, nepreprané niekoľko mesiacov, môže stvrdnúť na kameň. Zvrátenie tohto stavu je fyzicky veľmi náročné. Médium je nutné rozbiť (zbíjacie kladivo) a následne komplet vymeniť za nové. Pri tomto zásahu často sekundárne prichádza k poškodeniu filtračnej nádoby.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.
Aquaspark