Modul zvyšovania salinity pre Váš bazén

Modul zvyšovania salinity vznikol z požiadavky zákazníkov, mať v bazéne vyššiu koncentráciu soli, ako umožňujú štandardné automaty na úpravu vody.

Bežná slanosť vody sa pohybuje v rozmedzí koncentrácie 2-6kg /1000l vody.  Pri vyššej salinite (od 4-6kg/1000l vody) sa zariadenia dostávajú do chybových hlásení preťaženia výkonu.  Tu je treba zriediť bazénovú vodu čistou vodou pre zníženie koncentrácie soli vo vode a zachovanie doporučeného výkonu daného zariadenia výrobcom.

Náš modul je navrhnutý ako doplnok k automatu ASEKO  ASIN Aqua Salt. a všetky jeho varianty. Môže však rovnako dobre fungovať aj so zariadeniami iných výrobcov po malej úprave. Potrebná konzultácia individuálne podľa typu zariadenia.

Použitím nášho modulu je možné zasoliť vodu v koncentráciách od 1,5 – 8 kg / 1000l vody (obmedzenie výrobcami filtračných komponentov). Od hodnoty salinity nad 6kg /1000l vody je vhodné použiť filtračný motor s riadenými otáčkami. Motor s riadenými otáčkami sa rozbieha postupne do plných nastavených otáčok (nie je tu rázový rozbeh)

Dôvodom je vznik hustejšej koncentrovanej kvapaliny. To znamená, že čím viac je soli vo vode, tým vyššia je hustota vody.  Samozrejme to zvyšuje odpor pri rozbehu kvapaliny v potrubí (vyššia záťaž motora).

Problémy môžu mať hlavne motory s pomocným vynutím s rozbehovým kondenzátorom. 

Pri inštalovaní zákazníkom odporúčame držať salinitu v hodnotách do 6kg soli / 1000l vody. Efektivita výroby chlóru je pri tejto koncentrácii pomerne vysoká. Pre dosiahnutie správnej hodnoty požadovaného chlóru vo vode zariadenie vyrába kratší čas.


Dôležité upozornenie:

Pri vyššej salinite je nutné zhodnotiť, či v bazéne nie sú použité komponenty nižšej kvality nerezu!  Väčšia koncentrácia soli môže tieto materiály poškodiť. Ideálne je použiť komponenty lodnej ocele príp. nerez s vysokým obsahom titánu.


Modul zvyšovania salinity v praxi:

 

 width=

Doplnok máme použitý aj vo vlastnom bazéne viac ako 1 rok.  Koncentráciu magnéziovej soli udržiavame na 15kg /1000 l vody.  Bazén máme pod dohľadom aplikácie. Všetky hodnoty počas sezóny, aj mimo nej, sa držia stále v požadovaných číslach a voda je priezračne čistá. V zimnom období využívame bazén ako ochladzovací bazén po saune. Jeho teplota sa dostane max. na 5st.C.

Výkonová časť modulu je chladená vodou.  Preteká sondami pri meraní, t.j. nadbytočná teplota sa odovzdáva do vody bazéna, nie do ovzdušia.


 

Vlastnosti Modulu zvyšovania salinity:

 

  • Primárne zariadenie –  ASIN Aqua Salt pri vyššej salinite nie je preťažované,  nedostáva sa do chybových stavov. (chránime pred preťažením celú výkonovú časť soľničky);
  • Softwar obmedzuje výkon salinátora. (max. 24g / hod výroby plynného Cl);
  • Nábeh z 0 na max výkon je postupný v rozsahu 20s;
  • Modul chráni soľničku pred skratom na cele salinátora (skratuvzdorný);
  • Veľmi jednoduché pripojenie k primárnemu zariadeniu bez porušenia jeho záruky!
  • Všetky, nielen poruchové stavy,indikované RGB LED diódou na prednom paneli.

Po konzultácií je možné zvýšiť koncentráciu soli aj na viac ako 20kg /1000 l vody.

Ide skutočne o individuálne riešenia s dodržaním vyššie uvedených zásad!


Chcete vedieť viac? Pozrite si videá nižšie, kontaktujte nás.


Modul zvyšovania salinity – pripojenie k automatu Asin Aqua SALT

Modul zvyšovania salinity – simulácia výroby plynného Cl, koncentrácia soli 20kg/1000l vody

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

Aquaspark