Modul zvyšovania salinity pre Váš bazén

Modul zvyšovania salinityMODUL ZVYŠOVANIA SALINITY vznikol z požiadavky zákazníkov, ktorí chcú mať v bazéne vyššiu koncentráciu soli, ako umožňujú štandardné automaty na úpravu vody (salinátory).

Bežná slanosť vody sa pohybuje v rozmedzí koncentrácie 2-6kg /1000l vody.

Pri vyšších salinitách sa tieto zariadenia už dostávajú do chybových hlásení preťaženia výkonu (nutnosť zriediť čistou vodou na zníženie koncentrácie soli vo vode pre zachovanie doporučeného výkonu daného zariadenia výrobcom).

MODUL je navrhnutý ako doplnok k salinátoru od spoločnosti ASEKO s typovým označením ASIN Aqua Salt. Môže však rovnako dobre fungovať aj s inými zariadeniami po malej úprave (individuálne podľa typu zariadenia).

Použitím tohto MODULU je možné zasoliť vodu v koncentráciách od 1,5 – 20 kg / 1000l vody, pričom od hodnoty salinity 13kg /1000l vody je vhodné (odporúčam) použiť filtračný motor s riadenými otáčkami. Dôvodom je vznik hustejšej koncentrovanej kvapaliny, čo znamená čím viac soli vo vode, tým vyššia hustota vody a väčší odpor pri rozbehu kvapaliny v potrubí (záťaž motora). S týmto môžu mať problémy motory s pomocným vynutím s rozbehovým kondenzátorom. Pri motoroch s riadenými otáčkami tento problém nie je, pretože sa motor rozbieha postupne do plných nastavených otáčok (nie je tu rázový rozbeh).

Pri inštalovaní zákazníkom odporúčam držať salinitu v hodnotách do 7,5kg soli / 1000l vody. Efektivita výroby chlóru je pri tejto koncentrácii pomerne vysoká, preto pre dosiahnutie správnej hodnoty požadovaného chlóru vo vode zariadenie vyrába kratší čas.

Pri vyššej salinite je nutné zhodnotiť, či v bazéne nie sú použité komponenty nižšej kvality nerezu, nakoľko väčšia koncentrácia soli môže tieto materiály poškodiť. Ideálne je použiť komponenty lodnej ocele príp. nerez s vysokým obsahom titánu.

Používanie MODULU v praxi:

 data-lazy-src=

Výkonová časť modulu je chladená vodou, ktorá preteká sondami pri meraní, t.j. nadbytočná teplota sa odovzdáva do vody bazéna nie do ovzdušia.

Vlastnosti MODULU:

  • primárne zariadenie – soľnička ASIN Aqua Salt nie je preťažovaná a nedostáva sa do chybových stavov pri vyššej salinite (chránime pred preťažením celú výkonovú časť soľničky);
  • softwarom je obmedzený výkon salinátora (max. 24g / hod výroby plynného Cl);
  • nábeh z 0 na max výkon je postupný v rozsahu 20s;
  • modul chráni soľničku pred skratom na cele salinátora (skratuvzdorný);
  • veľmi jednoduché pripojenie k primárnemu zariadeniu bez porušenia jeho záruky !
  • všetky, nielen poruchové stavy, sú indikované RGB LED diódou na prednom paneli.

Po konzultácií s výrobcom je možné zvýšiť koncentráciu soli aj na viac ako 20kg /1000 l vody, ale ide naozaj o individuálne riešenia!!! 

Chcete vedieť viac? Pozrite si videá nižšie, kontaktujte nás.

Modul zvyšovania salinity – pripojenie k automatu Asin Aqua SALT

Modul zvyšovania salinity – simulácia výroby plynného Cl, koncentrácia soli 20kg/1000l vody

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

[thrive_leads id=’8001′]
Aquaspark