Priezračne čistá, zdravá voda = kvalitná FILTRÁCIA

Tajomstvo krištáľovo čistej vody spočíva jednoznačne v kvalitnej FILTRÁCII. Správne navrhnutá filtrácia bazéna vo veľkej miere zabezpečuje bezproblémovú a zdravotne nezávadnú prevádzku bazéna. Ak si toto ľudia uvedomia pri navrhovaní technológie svojho budúceho bazéna, ušetria si veľa problémov, peňazí, času, ale hlavne ochránia zdravie svojich najbližších.

Vo všeobecnosti sa v laickej, ale i odbornej verejnosti kladie najväčší dôraz až na samotnú chémiu:

  • zákazník očakáva riešenie všetkých problémov v súvislosti s úpravou vody, nakoľko prirodzene 100% dôveruje realizátorovi, ktorého si vyberie;
  • realizátor príp. bazénové spoločností – v prvom rade väčšinou ponúkajú lacné a jednoduché riešenia (nízke úvodné náklady na technológiu). Tým si získajú zákazníka, ktorý ide vždy samozrejme po cene (pokiaľ absentuje odborné poradenstvo a správne prezentovanie výhod a nevýhod možných riešení) a následne si tak zabezpečia odbyt chémie s pravidelnou dodávkou zákazníkovi.
Priezračne čistá, zdravá voda
Bazén so slanou úpravou vody s automatom a doplnkom Modul zvyšovania salinity

Áno, dôsledky treba riešiť často radikálnymi zásahmi a zvýšením použitia chemických prostriedkov na odstránenie zákalov, nečistôt a vôbec vzniknutých problémov s kvalitou vody v bazéne. A tak do bazéna nalejeme veľa chémie s očakávaním vyriešenia všetkých problémov.

Prevádzka bazéna sa nám tak zbytočne predražuje, bazén na určitý čas nie je vhodné používať (agresívna voda s obsahom kyselín dráždiacich pokožku, dýchanie ap.). Pri častom kúpaní, príp. pri zvýšenom počte ľudí v bazéne sa tento stav bude opakovať a budeme po každom vyššom zaťažení, príp. pri nekrytom bazéne nútení starať sa o vodu dávkovaním chémie, aby sa nám voda úplne nepokazila. Vysušená pokožka, problémy s dýchaním, štípanie očí, ekzémy a rôzne ďalšie problémy na seba nenechajú dlho čakať.

V konečnom dôsledku, v čase, úvodné nízke náklady zákazník niekoľkokrát oľutuje (prax v odbore – 15 rokov v teréne). Úprava vody mu pravidelne vyťahuje nie malé peniaze z vrecka, ktoré v čase výrazne presiahnu hodnotu prvotných a následných nákladov pri kvalitne zvolenej technológií filtrácie a úpravy vody pri výstavbe bazéna.

A čo je horšie, nikdy nedosiahne kvalitu a čistotu vody súčasne so zdravotnou nezávadnosťou vody.

ZDRAVIE by malo byť v prípade rozhodnutia sa mať doma bazén to najdôležitejšie kritérium. Bazén staviame pre seba a svoje deti, investícia je dlhodobá, a preto jej návratnosť treba zohľadniť pri výbere riešenia.  

Viac informácií o FILTRÁCII čítajte v ďalších článkoch na našom Blogu.

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

Aquaspark