Termostat THERM 5++

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky

Termostat THERM 5++ je digitálny termostat s jedným vstupom meranej teploty a dvomi bezpotenciálovými silovými výstupmi pre použitie pri vykurovaní alebo chladení.

Meranie teploty zabezpečuje termistor 10kΩ. Prístroj poskytuje aj ofset pre nastavenie odchýlky snímača teploty.

Regulátor umožňuje kontrolovať nastavenú teplotu reguláciou ON/OFF. Meraná teplota a zapnutie výstupu sú indikované na displeji.

Katalógové číslo: 19001 Kategória:
Aquaspark