Ručné dávkovanie alebo chemický dávkovač s dohľadom?

Rýchla doba prináša automatizáciu do našich domácností. Bazén = zábava, šport, relax, ZDRAVIE!

Časy, kedy bazény boli výsadou ľudí, žijúcich v luxusných vilách, rezidenciách, navštevujúcich drahé hotely, je dnes už minulosťou. Dnes už každý, kto vlastní pôdu, domček, záhradu, automaticky rozmýšľa o vlastnom bazéne.

Klimatické podmienky, ale predovšetkým rýchlosť technického rozvoja predlžuje možnosť využitia bazéna so sezónneho na celoročnú prevádzku. Bazén rovnako ako dom, je veľmi dôležité správne naprojektovať a venovať jeho výstavbe náležitú pozornosť (viac v článku). 

Prečo tento úvod? Na trhu je obrovské množstvo typov bazénov a ľudia často hľadajú lacné riešenia, len aby bazén mali aj oni. V krátkosti chcem v tomto článku urobiť porovnanie možností chemickej úpravy bazénovej vody ručným dávkovaním resp. automatmi s dohľadom cez aplikáciu.

Mať  doma bazén je skvelé, NEZABÚDAJME však na svoje zdravie. Chemikálie, ktoré sa používajú na úpravu vody, sú pri nesprávnej manipulácií veľmi NEBEZPEČNÉ.

 

Ručné dávkovanie chémie

Systém dávkovania chemikálií ručne, = odhadom = zdanlivo lacný, veľmi nepresný spôsob úpravy vody, plýtvanie chémiou, ohrozovanie zdravia.

Vo veľkej miere ide takmer vždy o nárazové predávkovanie dezinfekčnými prostriedkami v záujme udržania “dobrého stavu vody”. Takto upravovaná voda nepriaznivo ovplyvňuje prvom rade naše zdravie a následne našu peňaženku (zvyšujú sa náklady na chemickú úpravu vody pri výkyvoch parametrov a odhadovaní dávkovania na ich reguláciu). 

ručné dávkovaniePri ručnej manipulácií s chemikáliami vznikajú problémy ohrozujúce zdravie (nadýchanie sa výparov, reakcia pokožky pri obliatí, zásah očí pri vyšpliechnutí, ap.). Zároveň treba spomenúť aj možné poškodenie priestorov a materiálov pri manipulácií s nimi (vybielenie pochôdznej plochy pri vyliatí, znehodnotenie oblečenia – škvrny až prepálenie / práca s kyselinami, bielidlami, žieravinami).

 

Pri ručnom dávkovaní je nutné vždy pre pravidelnú dávku použiť rovnaký spôsob merania (tabletkové, kvapkové, elektronické, fotolyzéry). Ručným dávkovaním dochádza k výraznému kolísaniu parametrov jednotlivých meraných veličín. Slnečné žiadrenie, intenzita kúpania, vnášanie nečistôt do bazéna, počasie (vietor, dážď, sneh), to všetko sú faktory, ktoré menia chemický stav vody.

Pri nízkych hodnotách dezinfekcie často prichádza k tomu, že v bazéne sa objavia riasy, rôzne druhy zákalov (vznik mikroorganizmov, baktérií – klzské steny bazéna, viazaný chlór – karcinogén, silný zápach po chlóre). 

Opačný stav sa prejaví pri predávkovaní (zmeny sfarbenia fólie, srvbenie a začerveňanie pokožky, dráždivé výpary z vody, štípanie očí, ap.).

 

Chemický dávkovač s dohľadom

predstavujú systém dávkovania s presným meraním základných veličín pomocou sond (pH, Redox). Ide o meranie celkového chlóru (CLT), voľného chlóru (CLF), ORP (redox), pH vody.

Chemický automat

 

Presným meraním parametrov máme zabezpečené dávkovanie chémie v súlade s odporúčanými hodnotami pre dodržanie hygienických noriem v súvislosti s naším zdravím.

Normy sú stanovené na základe rozborov vody, skúmania správania vírusov, baktérií vo vode.

Ich odporúčania by sme nemali brať na ľahkú váhu, ubližujeme hlavne sami sebe a svojim najbližším, nie hygienikom!

 

Prvotná investícia do automatu je v závislosti od zvolenej úpravy vody, viac informácií nájdete na našej stránke, v sekcii Chemické dávkovače, príp. priamo v e-shope.

Viac informácií si môžete stiahnuť v Ebooku nižšie, príp. v našich ďalších článkoch na Blogu.

Aquaspark