Salinátor ESALT AUTO 5 – More u Vás doma

More u Vás doma

Slaná úprava vody je dnes jedným z najpopulárnejších spôsobov riešenia chemickej úpravy vody v bazénoch. A má to svoje opodstatnenie. Bazény so slanou morskou vodou môžeme pokojne nazvať aj bazénmi s najnižšími nákladmi na bazénovú chémiu.

More u vás doma

Urobme jednoduché porovnanie 2 typov bazénov – bazén s chemickou úpravou vody založenou na tekutom chlórnane sodnom NaClO (ďalej len „tekutý chlór“) vs. bazén so slanou morskou vodou.

Pri elektrolýze slanej vody vzniká plynný chlór, ktorý sa používa na dezinfekciu vody v bazéne. Vieme, že plynný chlór znižuje hodnotu pH vody a jeho výroba má veľmi nízke náklady.  

Naproti tomu pri použití tekutého chlóru vznikne opak, pH vody stúpne.  Aktívnu zložku skutočne využitú na dezinfikovanie vody (oxidácia – reakcia) tvorí cca 85%  z celkového množstva použitého tekutého chlóru.  Zvyšovanie pH vody  z časti zapríčiňuje použiie stabilizátoru hydroxidu sodného (cca 3%). Zvyšok cca 12% z celkového množstva použitého tekutého chlóru sa vo vode javí ako nečistota, ktorá pH vody opäť zvyšuje. Resp. sa naviaže vo vode na organické nečistoty a vytvorí tzv. viazaný chlór – karcinogénnu látku (vo vzduchu cítiť výrazný zápach chlóru).

Vnášaním nečistôt v podobe prachu, potu ap.  pH  bazénovej vody opäť zvyšujeme. Pre  dosiahnutie správnej hodnoty pH musíme teda pridávať do vody tekuté pH mínus.  Jeho používanie však výrazne ovplyvňuje náklady spojené s úpravou vody.

Mýtus, že voda obsahuje veľa chlóru, pretože voda páchne po chlóre, môžeme takmer s istotou vyvrátiť. To, že nadmerne z vody cítime chlór iba signalizuje, že vo vode prebehla chemická reakcia. Pri nej sa zvyšky chlóru naviazali na organické nečistoty a vytvorili zložku viazaného chlóru. Hodnota voľného chlóru je v skutočnosti veľmi nízka a voda je teda nevhodná pre kúpanie!!!!

Plynný chlór, ako už bolo zmienené, nám pH vody znižuje. Teda spotreba pH mínus je v tomto prípade podstatne nižšia. Plynný chlór likviduje zvyšky viazaného chlóru vo vode.

Na udržanie kvalitnej, zdravotne nezávadnej vody v bazéne, musíme držať koncentráciu tekutého chlóru na vyššej úrovni ako pri použití plynného chlóru. Opäť to má racionálny dôvod – plynný chlór je výrazne agresívnejší už pri malých koncentráciách pri likvidácií baktérií a mikroorganizmov.  

more u vás domaZáver – dodržanie prísnych hygienických noriem pre prevádzky kúpania batoliat nie je jednoduché dodržať v prípade chemickej úpravy vody pomocou tekutého chlóru. Tento problém nevzniká pri správnom navrhnutí filtračnej technológie a použití úpravy vody plynným chlórom. (Pozri:  Vyhláška č. 308 /2012 Z.z. Požiadavky na kvalitu vody na umelom kúpalisku).

Keďže som viac ako 15 rokov strávil v teréne u zákazníkov, dovolím si uviesť príklad:  v slnečnom období, kde voda v bazéne dosahuje teplotu cca 33°C a objem bazéna je 60m3 sú mesačné náklady:

  1. na chemickú úpravu vody tekutým chlórom v hodnote cca 60€,
  2. pri bazéne so slanou úpravou vody náklady neprevýšia hodnotu 10€.

Ak sa predsa rozhodnete použiť na dezinfekciu tekutý chlór, pár odporúčaní pri jeho obstaraní:

  1. poznajte jeho pôvod (výrobcu),
  2. preverte si čistotu (kontrola – usadeniny na dne kanistra),
  3. zistite si podmienky skladovania (UV žiarenie veľmi znižuje účinnosť už za veľmi krátku dobu),
  4. skontrolujte lehotu skladovania (viac ako 1/2 roka skladovaný tekutý chlór – účinnosť môže byť znížená až na ½ a zároveň prichádza aj ku zvýšenej spotrebe pH minus pre dosiahnutie potrebnej hodnoty pH => vysoké náklady).

O priaznivých, resp. liečivých účinkoch slanej morskej vody nemusím osobitne písať v tomto článku, na internete nájdete množstvo relevantných informácií. Za všetko hovorí ale skutočnosť, že už antickí lekári ako Hippokrates, posielali chorých ľudí do morských kúpeľov a odporúčali im konzumovať veľa morských rýb.

A ako do toho všetkého zapadá Salinátor ESALT AUTO 5?

 data-lazy-src=

Odporúčaná hodnota koncentrácie morskej soli vo vode pre zariadenie Salinátor ESALT AUTO 5 je v rozmedzí 1,5 až 8kg (obmedzenie výrobcami bazénových komponentov)  soli/1000l vody. Pri vyššej koncentrácií soli vo vode nad 8kg soli/1000l vody odporúčame použiť filtračné čerpadlá, ktorých vnútro je vybavené nerezovými materiálmi, min. AISI 316L (napr. hriadeľ motora). Pre predstavu slanosti – koncentrácia morskej soli v stredozemnom mori dosahuje hodnoty približne 30kg morskej soli /1000l vody.

 

Salinátor ESALT AUTO 5 pracuje v dvoch režimoch:

1. Nadriadený – v tomto režime pracuje nepretržite s bežiacou filtráciou podľa nadstaveného výkonu 0 – 100%.
2. Podriadený – zariadenie sa zapne, ak nadriadená jednotka (napr. zariadenie ASIN AQUA PROFI) vydá požiadavku pre výrobu plynného chlóru.

V zariadení je zakomponovaná aj funkcia samočistenia titánových platničiek použitých na elektrolýzu slanej morskej vody. Súčasťou výbavy je automatická kontrola nízkeho stavu koncentrácie soli vo vode. Ak klesne hodnota koncentrácie soli pod 1,5kg / 1000l, zastaví sa výroba plynného chlóru a  informácia sa zobrazí na LCD displeji. Po dosypaní potrebného množstva soli do vody zariadenie pokračuje v štandardnej prevádzke.

 data-lazy-src=

Problém v prevádzke kúpania malých detí sa inštalovaním Salinátora ESALT AUTO 5 vyriešil. Následne sme zariadenie s menšími úpravami podľa potrieb zákazníka implementovali aj v ďalšej prevádzke kúpania batoliat. Obe spoľahlivo fungujú pri vysokom počte kúpaní malých detí pri dennej 12h prevádzke. 

Výkon zariadenia vieme samozrejme upraviť v prípade individuálnej požiadavky a po vzájomnej dohode s výrobcom.

Spoločnosť Aquaspark, s.r.o. v tomto roku vyvinula NOVINKU – doplnok k chemickému dávkovaču od spoločnosti ASEKO, spol. s r.o. Asin Aqua SALT.  Rovnako rieši zvýšenie koncentrácie soli vo vode, viac  čítajte v článku MODUL…

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

 

Aquaspark