Špeciálna úprava technológie pre kúpanie malých detí

kúpanie ZUZIkúpanie ZUZI2

Začiatkom roka 2014 nás oslovil, na základe referencie nášho zákazníka, človek, ktorý prevádzkoval v Trnave  kúpanie malých detí od 6 mesiacov po predškolský vek

Najväčší dôraz pri verejných prevádzkach s celodenným kúpaním veľkého počtu ľudí je (mal by byť) vždy kladený na hygienu (Vyhláška č. 308 /2012 Z.z. Požiadavky na kvalitu vody na umelom kúpalisku).

A keď ide o batoľatá, ktoré občas trochu „zamútia“ vodu malou či dokonca veľkou potrebou, je nevyhnutné zabezpečiť dokonalú čistotu vody aj pri takýchto „nehodách“ vo veľmi krátkom čase a hlavne bez ohrozenia zdravia.

Technológia, použitá na tejto prevádzke, nedokázala naplniť potreby a požiadavky kladené na hygienu. Preto bola nevyhnutná rekonštrukcia/kompletná výmena technológie.  To si vyžadovalo návrh a prípravu projektu, ktorý zohľadní všetky požiadavky hygieny, ale i prevádzkovateľa. Pre mňa to bola obrovská výzva a zároveň príležitosť zužitkovať v praxi zozbierané vedomosti a nadobudnuté skúsenosti a navrhnúť tak špeciálnu úpravu technológie pre kúpanie malých detí na mieru zákazníka.

Delfín prevádzka

Špeciálna úprava technológie – podmienky realizácie :

 • zachovanie skeletu bazéna s existujúcimi priemermi potrubí trysiek a vývodov žľabov odvádzanej vody do vyrovnávacej nádrže
 • prefiltrovanie celého objemu bazéna 1x za dve hodiny(objem 50m3)
 • šírka priechodzích dverí do priestorov technológie 82cm
 • výroba plynného chlóru pomocou chloridu sodného NaCl (morská soľ)
 • kúpanie v morskej vode v koncentrácii 6-7kg/1000l
 • automatické prepieranie filtračných nádob pri rôznych prietokových rýchlostiach vody vo filtroch v rôznych nastavených časoch, bez prítomnosti obsluhy(riadené otáčky motorov)
 • meranie a zobrazovanie vlastností parametrov vody na LCD displeji s výstupom na PC a mobil
 • okamžité poruchy (prietok, kritické hodnoty parametrov vody) zobrazené na mobilevyskakovacie okno
 • meranie pH, Cl voľný, Cl celkový, Cl viazaný, ORP vody a teploty
 • dávkovanie pH, plynného chlóru (elektrolýza slanej vody) a vločkovaču (flokulantu)
 • pri prepieraní a usádzaní piesku filtračných nádob nepoužívať zasolenú, ohriatu a zachemizovanú vodu z bazéna, ale bežnú úžitkovú
 • hodnota voľného chlóru do 0,3mg/l, hodnota ORP 700mV
 • priezračne čistá voda i pri návštevnosti 60 kúpaní (rodič + dieťa) denne od 9:00 do 19:00h
 • možný grafický i tabuľkový výpis parametrov vody v bazéne kedykoľvek počas dňa
 • tabuľkový výpis parametrov za mesiac pre účely hygieny
 • možnosť pomocou jedného tlačidla prejsť do procesu vysávania bazéna
 • vypustenie bazéna chránené pomocou kľúčového prepínača
 • automatické sledovanie a dopĺňanie hladiny vo vyrovnávacej nádrži
 • celé dielo realizované do 5dní

 

Špeciálna úprava technológie – popis:

Filtrácia

špeciálna úprava technológieVšeobecne platí:čím je nižšia filtračná rýchlosť, tým je vyššia kvalita prefiltrovanej vody.
Použité filtračné nádoby Pentair Clear Pro – filtračné ramená vo vnútri ružice z vysoko pórovitého materiálu

 • zachytenie najjemnejších častíc prachu, rias, peľu 
 • priezračne čistá voda
 
 
 
Chémia

špeciálna úprava technológieNa chemickú úpravu bazénovej vody (pH, dezinfekciu) bol navrhnutý chemický dávkovač ASIN AQUA PROFI s plnou automatikou. Meria, riadi a zaznamenáva teplotu vody, zapisuje namerané hodnoty do pamäte a zobrazuje ich na displeji, kontroluje prietok vody k sondám, komunikuje s PC a tiež je ho možné pripojiť k LAN sieti, a tak namerané parametre zobraziť na PC resp. v aplikácii na mobile. Riadi zároveň aj chod filtračného zariadenia.

Výrobu dezinfekcie zabezpečuje moje zariadenie  salinátor Salinátor ESALT AUTO  so špeciálnou úpravou hardvéru  pre využitie na vyššie výkony.

špeciálna úprava technológie

V tomto prípade je salinátor napojený na 4 výkonné cely Elektróda TE-25. Zaujímavosťou salinátoru ESALT AUTO je koncentrácia soli NaCl vo vode v rozsahu 1,5 až 20kg/1000l.

Dávkovanie pH- a flokulant-u vykonávajú peristaltické čerpadlá PP-60 (60ml/ min.).

 
 
Automatické riadenie čistenia vody

Riadenie prepierania, usádzania, vysávania a vypúšťania bazéna je realizované pomocou mikroprocesora ATMEL ATMEGA 2560.  Je možné nastaviť až 50 prepieracích procesov za 24 hodín.

Postup prepierania filtračných nádob:
 1. Zastavenie filtrovania, vypnutie  automatických hláv 1 a 2.
 2. Napustenie vyrovnávacej nádrže po bezpečnostnú maximálnu hladinu úžitkovou vodou .
 3. Zapnutie hlavy 1, pretočenie do polohy prepieranie; nastavenie do otáčok, potrebných na kvalitné prepranie filtračného média.
 4. Spustenie prepierania filter 1 na dobu 4 min. (spotrebuje väčšiu časť vyrovnávacej nádrže).
 5. Zastavenie prepierania a následné pretočenie hlavy 1 do polohy usádzanie, zníženie otáčok a spustenie na dobu 40s.
 6. Vypnutie hlavy a motoru 1.
 7. Po skončení usádzania prvej filtrácie a následnom pretočení hlavy do polohy Filtrácia prebehne rovnaký postup prepierania ako pri filtrácií 1 u filtra 2.
 8. Nakoniec sa spustia filtračné motory oboch filtrácií a ich otáčky sa upravia na filtračné.
 9. Tým je proces prepierania ukončený a môže sa pokračovať v normálnej prevádzke.

špeciálna úprava technológie

Všetky zmerané a konfiguračné dáta sa automaticky ukladajú (volí zákazník) na server výrobcu, odkiaľ si ich príslušné programy načítajú a spracúvajú do svojho zobrazenia. Merané a konfiguračné dáta si môžeme nechať zobraziť na PC príp. na mobile so spätnou kontrolou 2 mesiace dozadu.

Základné zobrazenia meraných hodnôt na PC: data-lazy-src=
Aquaspark