Termostat THERM S5 – solárne vykurovanie

 data-lazy-src=

Princíp termostatu THERM S5 je založený na porovnávaní hodnôt teplôt bazénovej vody vs. tekutiny strešného soláru , teda zistenie, či teplota média vykurovacej tekutiny je dostatočná pre spustenie vykurovania bazéna.

Obsluha termostatu je jednoduchá, nastavujeme iba požadovanú hodnotu teploty vody, príp. hysteréziu (posun zapnutia a vypnutia kúrenia smerom hore resp. dolu voči nastavenej teplote).

Solárny termostat THERM S5 je digitálny termostat s dvomi vstupmi meranej teploty a dvomi bezpotenciálovými silovými výstupmi pre použitie tak pri vykurovaní ako i chladení. Meranie teploty zabezpečujú termistory 10kΩ. Prístroj poskytuje aj ofset pre nastavenie odchýlky snímačov teploty.  Regulátor umožňuje kontrolovať nastavenú teplotu reguláciou ON/OFF. Meraná teplota a zapnutie výstupu sú indikované na displeji.

Vlastnosti termostatu:

  • komplexné ovládanie vykurovania a ohrevu, resp. chladenie, solárne vykurovanie, vykurovanie v dome…
  • dva termostaty v jednom, dva teplotné vstupy, dva výstupy s bezpotenciálovým kontaktom
  • rozsah merania od 0,0 do 99,9°C
  • funkcia kontrolovania odpojenia čidla
  • programové nastavenie funkcie výstupov, kalibrácia čidiel podľa referenčnej teploty (off set)
  • prehľadné zobrazovanie nastavovaných a meraných údajov na podsvietenom displeji LCD
  • 2x výstupný kontakt prepínací 16A/230V AC

Termostat THERM S5 je možné použiť aj pre bežné vykurovanie domácnosti príp. iných priestorov. Vždy ide o porovnávanie teplôt požadovanej, skutočnej a vykurovacieho média.

Ďalšou možnosťou solárneho termostatu THERM S5  je použitie režimu chladenia, t.j. opak vykurovania. Využitie je možné napr. pre ochladzovací bazén pri saunách, rovnako v prípade prehriatia bazéna.

Termostat S-5 data-lazy-src=

Aquaspark