Cesta Rasťa Sádeckého k Aquaspark

1984

Otec – opravár televízorov (v okolí mojej rodnej dediny Čelkova Lehota okr. Považská Bystrica) – tu vznikli moje počiatky záujmu o elektroniku

1985

5. ročník ZŠ – začal som navštevovať elektrotechnický krúžok vedený zástupcom riaditeľa školy p. Antonom Kučíkom.
Venoval mi veľa času, pripravoval ma na elektrotechnické súťaže, v r. 1989 som jeho zásluhou postúpil z okresného kola do krajského kola súťaže, konanej priamo vo výrobnom závode Nižná, Tesla Orava.

1989 – 1993

Vojenská stredná odborná škola PVO – zameranie na elektroniku a elektrotechniku

1993 – 2011

Práca vo vyštudovanom odbore

2005

Popri zamestnaní som začal navrhovať rozvodné skrine na mieru podľa požiadaviek zákazníkov (odborná spôsobilosť elektrotechnika § 23 na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky neobmedzeného počtu ľudí do 1000V)

2010

Navrhol som prvý vlastný elektronický prototyp pH metra riadený mikropočítačom, testovaný v teréne, funkčný dodnes (01/2020)

  • moje vážnejšie začiatky programovania / orientácia na chemickú časť ošetrovania stavu vody v bazéne
  • tu prišiel impulz založiť vlastnú spoločnosť zameranú na výrobu bazénov na kľúč
2011

V marci založenie spoločnosti 2 spoločníkov Elektrobazény, s.r.o. – bazény na kľúč

2013

Vlastný Termostat ⇒ THERM 5 verzia 1.0;
následne vylepšenia ⇒ THERM 5++ verzia 1.1;
požiadavka riadenia solárneho vykurovania ⇒ THERM S5 (rozšírenie verzie 1.1 o ďalší snímač teploty)

2014
2015

Vlastný Hladinomer HAUT4 na udržiavanie hladiny vody vo vyrovnávacích nádržiach príp. priamo v bazéne, meranie s presnosťou +/- 1cm(meranie výšky hladín kvapalín s rôznou hustotou) ⇒ opakovane úspešne implementovaný a bez problémov fungujúci u viacerých zákazníkov po dnes (01/2020)

2017

Vlastný Salinátor ESALT AUTO – na výrobu plynného chlóru zo slanej vody, riadený procesorom!!!
Jedinečnosť zariadenia ⇒ výkon je riadený, a tak je možnosť zasoliť vodu aj na vyššiu koncentráciu slaného roztoku (cca od 1,5 kg / 1000l do 20kg / 1000l vody) !!!
Opakovane úspešne implementovaný a bez problémov fungujúci u viacerých zákazníkov po dnes (01/2020)

2019

predaj podielu zo spoločnosti Elektrobazény, s.r.o. spoločníkovi a založenie vlastnej spoločnosti AQUASPARK, s.r.o. – špecializácia na vývoj, výrobu a predaj akýchkoľvek elektronických zariadení na mieru
Návrh a výroba prototypu univerzálneho automatu pre riadenie bazénovej technológie
!!! AQUASPARK UNI !!!

2020

Plány:

  1. ukončenie výrobných a testovacích prác zariadenia AQUASPARK UNI / JAR 2022 ⇒ uvedenie na domáci resp. zahraničný trh
  2. nadstavba návrhov a následná realizácia elektronických doplnkov k už existujúcim chemickým dávkovačom (zautomatizovanie údržby bazéna, komplexný dohľad s maximalizáciou efektivity vynaložených nákladov na domáce či verejné prevádzky)
  3. Postupné vylepšovanie a rozširovanie AQUASPARK UNI(mobilná aplikácia, externý elegantný 7“ display pre vzdialenú komunikáciu)
  4. Elektronický doplnok pre Salinátory – možnosť salinity vody v rozsahu 2 – 20kg/ 1000l vody.