ALGICID 20l

72,00  (60,00  bez DPH)

26 na sklade

Katalógové číslo: 12156 Kategórie:

Dodávame do Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska

Ablieferung nach Tschechien, Deutschland, Österreich, Polen, Ungarisch

Účinný prostriedok pre zamedzenie rastu riasy v bazénovej vode.

Popis

ALGICID
ALGICID je ideálny pre použitie v bazénoch a kúpeloch. Jeho silný a dlhotrvajúcí
účinok, bez zápachu, nekompromisne zabraňuje rastu všetkých druhov rias.

Pre správne dávkovanie prípravku ALGICID použite zariadenie ASIN Aqua.

Počiatočná dávka: 100 ml na 1 m3
Udržovacia dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za deň
pH: odporučený rozsah pH vody v bazéne je 6,4 až 7,6.

VAROVANIE
H302 – Zdraviu škodlivý pri požití.

H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy

H410 – Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 – AK je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosah detí.

P103 – Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 – Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

ÚČINNÉ LÁTKY: Epichlorohydrindimethylamin-kopolymer, 10%, CAS 25988-97-0
FORMA: čistá kvapalina
ÚČEL POUŽITIA: prevencia a likvidácia výskytu rias v bazénovej vode
DÁVKA: 10 – 20 ml na 1 m3 za deň
APLIKÁCIA: dávkovanie zariadením ASIN Aqua
SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA: Skladujte v originálnych, dobre uzavrených obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred teplom a slnečným žiarením.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ

Ďalšie informácie

Hmotnosť 25000 g

Bezpečnostný list

Algicid 5l