Piesok vs. Médium s aktivovaným filtrom AFM

Piesok vs. Médium s aktivovaným filtrom AFM

Najbežnejším mechanickým filtračným médiom je kremičitý piesok. Jeho kvalita sa líši v závislosti od krajiny a miesta uloženia. Filtre s pieskom s pomalým lôžkom typicky pracujú pri rýchlosti toku vody 0,1m/h a používajú hrubý stupeň piesku a štrku.

Jednoznačne platí: čím je rýchlosť toku filtra pomalšia, tým vyšší je výkon. Pieskové filtre majú všeobecne dobrú mechanickú filtráciu do 5-10 mikrónov (s koaguláciou), bez nej 30-40 mikrónov.

To, čo nás v súvislosti s filtráciou určite zaujíma, je správanie baktérií. Tie sa môžu každých 20-30min. zdvojnásobiť a už v priebehu pár dní kolonizovať každé jedno zrnko piesku. Baktérie vylučujú hlien (biofilm), ktorý im poskytuje ochranu proti väčšine dezinfekčných prostriedkov. Takže chlór síce zabije nechráneného jednotlivca, ale baktérie chránené biofilmom sú voči nemu mimoriadne odolné.

Biofilm následne koaguluje piesok (zhlukovanie piesku), čím prichádza ku zhoršeniu prietoku vody cez filter => zníženie filtračnej účinnosti v dôsledku potreby zvýšenia filtračnej rýchlosti sa zníži výkon. Na preplach je potom samozrejme potrebné aj väčšie množstvo vody.

Piesok časom stráca efektívnosť a musí byť vymenený, v závislosti od prevádzky približne po 2-3 rokoch používania.

 

Médium s aktivovaným filtrom

 

Médium s aktivovaným filtrom AFM® pre dvojnásobný výkon pieskových filtrov

Médium s aktivovaným filtrom (AFM®) je priamou náhradou za piesok. AFM® zdvojnásobuje výkonnosť pieskových filtrov bez potreby ďalších investícií do infraštruktúry. AFM® odoláva biologickému znečisteniu, biokoagulácii a prechodnému prechodu červej dierky nefiltrovanej vody.

Obr. Čistý piesok vs. piesok po 3 dňoch používania (zdroj Dr. Howard Dryden, morský biológ, PhD)

Médium s aktivovaným filtrom

Obr. Čistý piesok po 3 dňoch používania vs. AFM® po 5 rokoch používania v systéme čistenia odpadových vôd (zdroj Dryden Aqua technology, Dr. Howard Dryden, morský biológ, PhD)

Médium s aktivovaným filtrom

 

AFM® je vysoko vyvinutý produkt vyrobený zo špecifického typu skla, spracovaný tak, aby sa získala optimálna veľkosť a tvar častíc. Následne sa vystaví 3-stupňovému aktivačnému procesu, aby sa jeho povrchová plocha zväčšila až 300-krát, čím sa dosiahne vynikajúci výkon pri mechanickej a elektrostatickej filtrácii.

  1. Mechanická filtrácia, fyzikálne odstránenie častíc až do 40 mikrónov
  2. Elektromechanická filtrácia od 40 mikrónov do 4 mikrónov
  3. Selektívne molekulové sito a katalýza pod 4 mikróny a chemikálií v roztoku

Busta suroviny je zelená alebo hnedá. Veľkosť častíc a najmä forma častíc sú dôležité z dôvodu hydraulického výkonu (nie okrúhle, nie ploché).

 data-lazy-src=

Zhrnutie funkcií médií AFM®:

  • Zlepšená kvalita vody
  • Menej toxické vedľajšie produkty dezinfekcie; menej „zápachu chlóru“ vo vzduchu
  • Zdravá bazénová voda
  • Minimálna doba návratnosti
  • Zníženie rizika infekcií baktériami a parazitmi, ako sú Legionella, Pseudomonas a Cryptosporidium, na absolútne minimum

Viac informácií o filtrácií nájdete aj v ďalších článkoch Pieskový filter Triton…Čistota a zdravie, kvalitná FILTRÁCIA…, Ekologické riešenie úpravy vody APF

Informácie v článkoch tvoria z veľkej miery moje osobné skúsenosti, získané za 15 rokov z terénu u zákazníkov, doplnené o odborné informácie.

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti AquaSpark, s.r.o.

[thrive_leads id=’8001′]
Aquaspark