Certifikované rozvodné skrine

Ponúkame možnosť navrhnutia a následnej realizácie osadenia rozvodnej skrine s ochranou krytia IP 65 – IP 66. Zakladáme si na kvalite osadených komponentov, presnom popise, ku každej skrini dodávame základnú elektrickú schému zapojenia. Každá skriňa prejde revíznou a funkčnou kontrolou a je označená výrobným štítkom. Elektrická rozvodná skriňa – cenová ponuka individuálne podľa rozsahu a spôsobu prevedenia.

Nami vyrobené rozvodné skrine sú montované z kvalitných súčiastok vysoko odolných voči vlhkosti a prachu (krytie IP65 – IP67). Je teda možné inštalovať ich aj vo veľmi vlhkých priestoroch. V bazénových rozvodoch sa pracuje vždy len so sieťou TN-S alebo TN-C-S. Prechodky zo skrine sa zalievajú do PVC hmoty. Transformátory, použité pre 300W halogénové osvetlenie bazéna, sa umiestňujú zvyčajne tiež do tejto rozvodnej skrine.

Pri väčšom rozmere do inej s krytím IP-66. Zásuvky a vypínače sú použité s ochranou IP44, pričom každý vypínač či zásuvka sa ešte dodatočne pretesňujú, čím sa zvyšuje krytie až na hodnotu IP 55-65. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť prevedenia z dôvodu spojitosti VODA – ELEKTRONIKA!!!!

Najdôležitejšou súčasťou rozvodnej skrine je prúdový chránič, ktorý ochraňuje ľudí pred nebezpečným dotykom neživej, vodivej časti pri poruche (objaví sa napätie voči zemi – vznikajú tzv. stratové prúdy).

Toto môže nastať napr. pri vyhoretí vinutia filtračného motora, prepálení šprirály ohrevu, či ďalších poruchách. Pri poruche musí byť zabezpečené okamžité odpojenie od siete celého elektrického zariadenia do 200ms.

Z vyššie uvedených skutočností je prúdový chránič nevyhnutné kontrolovať priebežne min. 2x za rok testovacím tlačidlom. Rovnako odporúčame 1x ročne vykonať revíznu skúšku na celom elektrickom zariadení bazénovej technológie. Svetelné a iné obvody, ktoré sú priamo v spojitosti s vodou, sa riešia napájaním bezpečného napätia max. 12V.