ASIN Aqua NET REDOX

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky

Najpokročilejší automat pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie v domácich bazénoch a whirpooloch od 1 m3 do 250 m3 (do tlaku max. 1 bar).

Katalógové číslo: 12035 Kategórií:
Aquaspark