Hladinový automat HAUT 4 pre presné sledovanie výšky hladiny +/-1cm

 

Sledovanie výšky hladiny vody v bazéne (vo vyrovnávacej nádrži) je veľmi dôležitou, nie však dnes bežne používanou súčasťou komfortu bazéna, žiaľ.

Obzvlášť u prelivového bazéna je sledovať výšku hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži (bazéne) nevyhnutnosťou, a to z jednoduchého dôvodu.

Do vyrovnávacej nádrže užívateľ štandardne nevidí a nemá tak aktuálny prehľad o množstve vody v nej,  teda nevie o odpare vody do ovzdušia, vyšpliechaní vody pri kúpaní a iných príčinách zníženia hladiny vody v nádrži.

 

 

Ak v nádrži klesne voda pod úroveň nasávania vody z nádrže motorom, môže to spôsobiť vážne problémy:

 • znefunkčnenie motora – motor pracuje bez vody => poškodenie motora
 • stráca sa dohľad nad chemickým stavom vody (zastaví sa chemická úprava vody) => v krátkej dobe nastupuje ohrozenie zdravia – tvorba nežiadúcich mikroorganizmov a baktérií !!!!
 • zastaví sa vykurovanie vody v bazéne => pokles teploty vody v bazéne

 

Štandardne sú bazénovými spoločnosťami používané hladinové automaty staršieho prevedenia, kde sa meranie výšky hladiny kontroluje pomocou závesných čidiel vo vyrovnávacej nádrži. Problémy, ktoré z toho vznikali – po čase odchádzali čidlá, pretože boli umiestnené v agresívnom prostredí nádrže, čidlá sa tak poškodzovali bez vedomia užívateľa. Pri tomto stave často prichádza k prekročeniu hladiny vody v nádržiach (v bazénoch), v extrémnom prípade až k vytopeniu okolitého priestoru.

Tieto informácie ma znovu prinútili pustiť sa do nového projektu (cca v r. 2016) a zabezpečiť tak pre užívateľov neustály prehľad o hladine vody v nádrži (bazéne). Nevyhnutnou súčasťou bolo zapracovať  bezpečnostné ochrany, ktorých úlohou je predchádzať havarijným stavom (šetriť čas a peniaze zákazníkov).


Hladinový automat HAUT 4
pre presné sledovanie výšky hladiny v nádrži (v bazéne) s presnosťou +/- 1cm.

Hladinu meria pomocou hydrostatického snímača v štandardnom prevedení merania výšky od 0 až do 2 m. V prípade individuálnej požiadavky je možné zvýšiť rozsah na meranie od 0 až do 200m. Zariadenie má neustály dohľad nad chodom filtračného motora, to znamená, že motor môže pracovať iba pri dostatočnej (nastavenej požadovanej) výške vody v nádrži (bazéne).

Automat HAUT 4  od spoločnsoti Aquaspark, s.r.o. vyhodnocuje 4 úrovne výšky hladiny:
 • H min – úroveň, od ktorej je povolené v režime FILTRÁCIA spustenie filtračného motora
 • H ON – klesnutím hladiny vody v nádrži (bazéne) pod túto úroveň sa spustí automatické dopúšťanie vody
 • H OFF – pri dosiahnutí výšky hladiny vody v nádrži (bazéne) sa automatické dopúšťanie vody zastaví
 • H max – po dosiahnutí tejto výšky hladiny sa spustí nútene filtračný motor v režime FILTRÁCIA (zopne sa 16A relé filtrácie) aj mimo nastavených filtračných časov. Následne sa filtračný motor vypne až po vytlačení vody späť z nádrže do bazéna.

Všetky úrovne výšky hladiny a stav zariadenia, v ktorom sa aktuálne nachádza, sú zobrazované na LCD displeji.

Aktuálna hladina (H akt) je meraná hydrostatickým snímačom. Nesprávne pripojenie príp. odpojenie čidla od zariadenia signalizuje chybu na LCD displeji, pričom sa automaticky vypne režim DOPÚŠŤANIE a zároveň nútene vypne aj filtračný motor.

hydrostatický ventil Hydrostatické čidlo

Pri zapnutí dopúšťania sa automaticky spustia 2 bezpečnostné funkcie:
 • zmena za čas – časová funkcia, ktorá sleduje zmenu výšky už od +/- 1cm hladiny v nastavenom časovom intervale;
 • maximálny čas dopúšťania – bezpečnostná funkcia udávajúca maximálny čas, počas ktorého sa nádrž (bazén) musí napustiť. V štandardnej prevádzke ide o čas trvania napustenia vody medzi H ON a H OFF.

 

VÝNIMKA!!  dopúšťanie nekontrolujeme bezpečnostnými funkciami iba v prípade podrežimu PRVOTNÉ NAPÚŠŤANIE BAZÉNA. Zapíname ho v menu zariadenia a využívame ho pri prvom uvedení bazéna do prevádzky. Automaticky sa vypína dosiahnutím hladiny H OFF.

Vzhľadom k tomu, že dnes sú veľmi žiadané bazény so slanou úpravou vody, je jasné, že pri meraní výšky hladiny hydrostatickým snímačom často dochádza k odchylkám v meraní, a to z dôvodu zmeny hustoty kvapaliny.

Hladinový automat HAUT 4 zabezpečuje meranie výšky hladiny s presnosťou +/-1cm !!!

V našom hladinovom automate je možné štandardne vybrať z 3 druhov tekutiny:
 • pitná voda
 • slaná voda
 • iná tekutina (napr. oleje) v rozsahu pH 4 až 8,5. Možnosť kalibrovať automat na neznámy druh tekutiny (podľa hustoty).

Odporúčané použitie zariadenia:  na sledovanie výšky hladiny v bazénoch, nádržiach, studniach, vodných vrtoch, v priemysle – sledovanie výšky rôznorodých kvapalín (nie však agresívnych – rozsah pH 4 až 8,5).

Hladinový automat HAUT 4 je možné  po vzájomnej dohode upraviť/doplniť v zmysle individuálnych požiadaviek zákazníka. 

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

Získajte Ebook ZDARMA

Prihláste sa do nášho prémiového newslettra a získajte Ebook zdarma. Stačí zadať váš email a pošleme vám ebook na váš email.

Odoslaním formulára súhlasíte, že Vám  môžeme my, Aquaspark s.r.o., zasielať prémiový newsletter a za týmto účelom spracovávať vašu emailovú adresu po dobu 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek vziať spať a odhlásiť sa pomocou tlačidla na konci ktoréhokoľvek emailu. Naše zásady spracovania osobných údajov si môžete prečítať tu: Zásady ochrany osobných údajov

Ak Vás článok zaujal zdielajte alebo pošlite svojim priateľom

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email